„В този глобален свят Европа и Китай се нуждаят все повече един от друг. За да спрем войните и тероризма, да се постигнем икономически растеж и трайна заетост, да  се преборим с неравенството между бедни и богати, между мъже и жени. Трябва заедно да се борим за опазването на околната среда. Като основни играчи във вече многополюсния свят, ЕС и Китай споделят отговорността за защита на мира, просперитета и устойчивото развитие в глобален план.“

Това заяви президентът на ПЕС Сергей Станишев при откриването на V-ия политически форум на високо равнище ЕС – Китай в Пекин. Този форум е стратегическа платформа за диалог между партиите от всички политически семейства в ЕС и Китай.

„Китай, както и ЕС, са изправени пред предизвикателството да отстояват световните стандарти за социална политика, равенство на половете, прозрачност и отчетност. Резултатите от това сътрудничество са от световно значение.“, коментира Станишев, като лидер на европейската делегация от партии.

По време на посещението си в Китай президентът на ПЕС ще проведе срещи на високо политическо ниво и с представители на правителството. Станишев ще представлява над 30 европейски партии от всички цветове и на стратегическите разговори с Лио Юн Чен – член на Постоянния комитет на ЦК на Китайската комунистическа партия.