Станишев: Отговорността ни е да спасим Европа от попули […]