Килим от френска рулетка

Френският килим за рулетка, както се случва във всички игри на дъска, представя гравюри, които показват на играча как да организира епизодите. Точка на сираците или серията на дявола до рулетка. Сираци в рулетте сираци от рулетка, така наречените, защото те са тези, които остават извън поредицата от пет и осем и от съседите, този метод е известен под поредицата на дявола и включва осем числа, обхващащи два малки противоположни сектора, от 1 до 9 и от 6 до 17. За да ги покриете, трябва да насочим конете 6-9, 14-17 и 31-14 и пълния 1 и 20.

Двойната нула (00) на американската рулетка

Roulettethe присъствието на двойна нула е най-подходящата разлика в играта на американската рулетка, защото тя значително увеличава данъка в полза на брояча. Числата на американската рулетка са 38, а тези на европейската рулетка са 37, но брояч плаща само 35 пъти пощата, по същия начин на традиционната рулетка https://rootcasino-bg.com/. Следователно данъкът нараства значително, като се вземат предвид наличието на двойната нула. Тъй като има нула и двойната нула в американската рулетка не се замисля възможността да бъдат затворени.

Обикновени комбинации от рулетка

Списък на прости комбинации към френската игра на рулетка:

Мак, Пас, двойка, накърняване, Ноар, Руж, във всичките шест комбинации срещу две до две.

Числата на манкета варират от 1 до 18, тези на Passe от 19 до 36.

Нечетните и четни номера не се нуждаят от обяснения.

Червените номера са: 1 – 3 – 5 – 7 – 9 – 12 – 14 – 16 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25 – 27 – 30 – 32 – 34 – 36, Neri Всички останали, 0 е зелено.

Италианската рулетка води цвета само на въртящия се барабан, в някои чужди страни разпределението на цветовете също е очевидно на епизодисната маса. Що се отнася до рулетката на онлайн казината, те са идентични с италианските, както е описано по-горе.

Множество комбинации от рулетка

Списък на множество комбинации към френската игра на рулетката и съответната стойност на залога в случай на победа:

Номерата изцяло: епизодът трябва да бъде поставен в центъра на квадрата, който съдържа номера, броячът плаща 35 пъти пощата.

Коне: Епизодът трябва да бъде поставен на пресечната точка на линиите, които разделят четирите избрани номера, пейката плаща 8 пъти пощата.

Квадрати или кола ‘: епизодът трябва да бъде поставен на пресечната точка на линиите, които разделят четирите избрани номера, броячът плаща 17 пъти епизода.

Насърбителни или трансверсални: Епизодът трябва да бъде поставен на външната линия в трите избрани номера, броячът плаща 11 пъти пощата.

Сестински или двоен трансверсал: Епизодът трябва да бъде поставен на външната линия в шестте избрани номера, броячът плаща 5 пъти залога.

Dozine: В долната част на масата можете да видите шест кутии, три отдясно и три отляво, в която са написани: 12p (12 премиера от 1 до 12) 12м (12 мили от 13 до 24) и 12d (12 dernière от 25 на 36), епизодът трябва да бъде поставен в центъра на кутията, съответстващ на избрания дузи, броячът плаща 2 пъти пощата.

Колони: Има три в дъното на таблицата, те включват дванадесет вертикални номера, първата колона от 1 до 34, втората от 2 до 25, а трети от 3 до 36 се заплащат от банката 2 пъти пощата .