Изминалата 2015 г. беше изключително динамична – както за България и Европа, така и в личен план. Предстоящият Конгрес на БСП е повод за равносметка: поглед назад – към постигнатото, и поглед напред – към предизвикателствата на утрешния ден.

През юни 2015 г. се състоя Конгресът на Партията на европейските социалисти в Будапеща, където получих доверието на партиите от лявото политическо семейство да водя европейската левица за втори пореден мандат – благодарение на подкрепата и усилията на моята партия, БСП. Това беше голямо постижение за българските социалисти и признание за България. Големият успех обаче носи със себе си и големи отговорности. Повереният ми пост ме задължава да работя заедно с и за всички партии, членове на семейството, но най-вече за онези, които първи повярваха в мен и с чиито мандат бях избран не само за лидер на ПЕС, но и за член на Европейския парламент през 2014 г. – БСП и левите гласоподаватели в България. Тяхното доверие ме задължава да отстоявам не само европейските и социалистическите, но и националните интереси – такива, каквито ги виждаме ние, социалистите.

Пред делегатите на Конгреса на ПЕС поех ангажимент да отстоявам идентичността на лявото политическо семейство в Европа, да развия ролята на ПЕС като полезна платформа за ътрудничество между партиите-членки, посланията ни да достигнат до повече хора, да засиля видимостта на ПЕС както в рамките на ЕС, така и извън него – сред нашите международни партньори и др. Ангажиментите, поети пред българските избиратели в хода на предизборната кампания през 2014 г. до голяма степен се припокриват със задачите пред левите партии в Европа – да върнем социалната справедливост, икономическия растеж и заетост, да съживим индустрията, да намалим бедността, отстояване на националните и европейските интереси в отношенията с партньорите ни и редица други.

Днес за всички обаче е ясно, че Европа, водена от консервативното дясно, се намира в тотална безпътица: тя боледува и се люшка от една криза в друга, неспособна да си върне изгубеното икономическо и политическо здраве. Това важи с особена острота и за нашата страна. Обезверени, избирателите дават път на крайно десни, популистки и анти-европейски формации,   което в крайна сметка парализира националните политически системи и затруднява процесите на взимане на решение на европейско равнище. Сложна е ситуацията в редица страни, като Испания, Полша, Словакия, Гърция, а през следващата година ще има избори в две ключови за евросъюза страни – Германия и Франция. Очевидно е, че в тези условия европейската социалдемокрация повече от всякога има нужда да отстоява своята идентичност и алтернативни политики, да говори с един глас, да се гордее с постиженията си, да се противопостави на решенията, които водят до задънена улица – продължаваща стагнация и увеличаващо се социално-икономическо неравенство.

Всичко това ме мотивира да работя още по-усърдно – за една модерна, просперираща и справедлива България, за социална България в социална Европа. За Европа, която ние и нашите деца с гордост да наричаме свой дом.

 

Ваш,

Сергей Станишев

 

Въпреки, че се стремя да отделям чисто партийните ангажименти като лидер на ПЕС от законодателната работа като член на ЕП, дейностите неизбежно се припокриват, но и подкрепят взаимно. На следващите редове ще опитам да очертая някои акценти, както и да представя многобройните работни формати, в които представителите на левите политически сили в Европа си взаимодействат – и моето място в тях.

Естеството на политическата работа рядко се поддава на оценка чрез количествени показатели. Въпреки, че множеството ангажименти през изминалата година понякога ме възпрепятстваха да взема участие във всички дни с гласувания на пленарните сесии на Европейския парламент, ето няколко числа*, свързани с гласуванията в пленарна зала. Струва ми се, че предвид огромния обем законодателна дейност на ЕП, те говорят сами за себе си:

70.67%      96.70%      97.10%

 

Участие в поименни

гласувания в пленарна зала

Лоялност към

политическата група

Лоялност към

националната партия

*по данни на www.votewatch.eu

 

Извън пленарната зала, моята работа е свързана най-вече със стратегическа координация между ПЕС и Групата на социалистите и демократите в ЕП. Ще забележите, че по-често говоря пред медиите, на партийни форуми и предизборни събития, отколкото в пленарната зала. Ще забележите също, че по-често разговарям с левите лидери, отколкото променям доклади и резолюции на Парламента. Тази нелека задача е от ключово значение за успешното реализиране на приоритетите на социалистите в ЕС. Необходим е диалог и мобилизация на всички нива – парламентарната група в ЕП, левите Комисари, левите премиери, министри, лидери на партии и парламентарни групи в страните-членки, ключови експерти, фондации и неправителствени организации, активисти и пр. Като лидер на ПЕС и евродепутат, осъществявам тази координация чрез:

 

 • подготвителни срещи на левите премиери и комисари преди Европейски съвет

 

 • срещи на Президиума на ПЕС с участието на представители на всички партии-членки

 

 • регулярни срещи с председателя на Европейския парламент, Мартин Шулц, и лидера на Групата на социалистите и демократите в ЕП Джани Питела

 

 • участие в регулярни срещи в Брюксел и Страсбур на изпълнителното бюро на Групата на С&Д и европейските комисари от лявото политическо семейство

 

 • участие в регулярни срещи на Бюрото на Групата на С&Д с ръководителите на национални делегации в рамките на Групата

 

 • двустранни срещи с премиерите, комисарите и партийните лидери от лявото политическо семейство

 

Когато говорим за Европейския съюз е важно да отбележим, че той не е някакво абстрактно понятие и не бива да се персонализира с някаква вездесъща Брюкселска бюрокрация: Европейският съюз се състои от своите държави-членки. В този смисъл, най- важният орган за вземане на решения, наред с Европейския парламент, е Европейският съвет на държавните ръководители (премиери или президенти), и съответните Съвети на министерско равнище. Координацията с левите премиери и лидери е от изключителна важност за отстояване на нашите позиции и политики на европейската сцена.

Ето защо един от най-важните работни формати на ПЕС са ръководените от мен подготвителни срещи на левите премиери преди всеки Европейски съвет. На тези срещи каня още еврокомисарите от нашето политическо семейство, председателят на Европейския парламент Мартин Шулц и лидерът на Групата на С&Д в ЕП Джани Питела. На тези срещи се обсъждат и съгласуват позиции по важните теми от дневния ред на ЕС – от гръцката криза и миграцията до британския референдум. Именно благодарение на този подход например беше избегнато излизането на Гърция от еврозоната през изминалата година, което щеше да бъде шок за всички останали страни: обединени, левите лидери не се поддадоха на натиска, който съществуваше от страна на много консервативни правителства Гърция да бъде изхвърлена от еврото, което щеше да има непредвидимо лоши икономически и политически последици.

От гледна точка на общата политическа координация между партиите-членки, Президиумът на ПЕС е един от най-важните формати за осъществяването й. На водените от мен заседания (обикновено веднъж на всеки 2 месеца) присъстват представители на всички партии и организации, членуващи в ПЕС, включително представители на асоциираните членове, каквито са партиите от страните от Западните Балкани, Източното партньорство и Турция. Президиумът задава по-оперативно посоката на работа на ПЕС, приема позиции по текущи въпроси и позволява директен обмен на мнения и опит между представителите на партиите.

Координацията и общите усилия по секторни политики дава възможност за по- задълбочени дискусии в ключови за социалистите области – както за подготовка за Съвет на министрите на ЕС, така и за обмяна на опит в съответната сфера между леви ресорни министри. С оглед на растящата необходимост от такава координация, през изминалата година ПЕС значително увеличи броя на срещите на ресорни министри от лявото политическо семейство:

Работни групи на министрите от ПЕС:

 

 

 • Образование
 • Икономика и финанси
 • Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси (подготвителна среща преди Съвет на министрите EPSCO)
 • Земеделие
 • Външни работи
 • Вътрешни работи
 • Правосъдие
 • Отбрана
 • Търговия
 • Развитие

Подготвителни срещи преди Съвет Общи въпроси (обикновено министри по европейските въпроси или министри на външните работи

Веднъж годишно, под мое ръководство ПЕС организира срещи на оперативното ръководство на партиите-членки – конференция на генералните секретари на ПЕС. Последната такава среща, проведена на 3 март т.г. в Лондон в централата на Лейбъристката партия, беше фокусирана върху обмяната на опит в организационно отношение, провеждането на предизборни кампании, формирането и работата в коалиционни правителства и обмяна на мнения за ситуацията в Европа днес предвид предстоящите избори догодина във Франция и Германия, както и европейските избори през 2019 г.

Също нов формат, който инициирах тази година, е мрежата на лидерите на парламентарни групи на ПЕС. Първата такава среща се състоя през февруари в Рим, и беше домакинствана от италианската Демократическа партия. Този формат е изключително важен и за сътрудничеството на парламентарно ниво с Групата на С&Д в ЕП. Пример за това е проведеното през миналата година заседание на Групата на С&Д с участието на представители на националните парламенти, включително от страните от Западните Балкани, специално посветено на проблема с миграцията и бежанците в Европа.

По ключови „хоризонтални“ въпроси както в организационно отношение, така и по политики, ПЕС организира тематични работни групи с участието на различни представители на партиите-членки, депутати и евродепутати, експерти, синдикати, свързани с ПЕС организации,

нашите представители в Комитета на регионите и др. Такива са:

 

 

 • Мрежа „Медии и кампании“

 

 • Мрежа „Околна среда и климатични промени“

 

 • Прогресивни реформи за справедлив растеж

 

 • Мрежа „Социална Европа“

 

 • Мрежа „Финансови и икономически въпроси“

 

 • Мрежа „Модернизиране на политиката“ (предизборни стратегии, вътрешнопартийна уредба и организационни въпроси)

 

 • Предизборен щаб

 

 • Работна група „Обновяване на европейската демокрация и борба с неучастието на избори“

 

 • Мрежа „Демокрация“
 • Мрежа „Миграция и интеграция“

 

 • ПЕС Академия (платформа за обучение и връзка между активисти и партийни кадри с цел подготовка на Европейските избори през 2019 г

 

 • Мрежа „Външна политика“

 

 • Работна група за Западните Балкани

 

 • Консултативна група за Източните партньори

 

 • Работна група за Арабската пролет

 

 • Консултативна група за Средиземноморието

 

 • Консултативна група за глобалните партньори

 

 • Консултативна група за трансатлантическия диалог

 

 • Постоянен комитет на ПЕС-Жени

На конгреса в Будапеща през 2015 г. поех ангажимент да направя ПЕС максимално полезна за партиите, за да могат и те самите да си бъдат максимално полезни една на друга. Това включва не само предоставяне на възможности за координация, но и практически аспекти като подкрепа по време на предизборни кампании и обмяна на опит за тяхното провеждане, участие в   партийни конгреси и форуми, даване на гласност на техните постижения, подкрепа в ключови дебати и др. Ето някои акценти от дейността ми в подкрепа на партиите, членуващи в ПЕС, за изминалата година:

 

 • Среща на ПЕС лидерите, Мадрид, февруари 2015 г.

 

 • Участие в събитие, посветено на 41-годишнината на ПАСОК, Гърция, септември 2015

 

 • Участие в конгрес и конференция на Лейбъристката партия, Брайтън, Великобритания, септември 2015 г.

 

 • участие в дебат, организиран от БСП-Лондон, с участието на представители на всички партии в британския парламент, по темата за референдума за напускане на ЕС и по- специално евентуалното му отражение върху българите, живеещи на Острова, септември

2015 г.

 

 • Годишна Балканска конференция на ПЕС с участието на партиите от Западните Балкани и Турция, която в светлината на общите предизвикателства, най-вече свързани с миграцията, беше проведена 2 пъти – през м. май в София и през м. ноември в Белград, Сърбия

 

 • Участие в откриването на кампанията на социалистическата партия в Португалия през м. август 2015 г. Впоследствие лидерът Антонио Коща успя да състави правителство и днес е един от лидерите-социалисти, стоящи на масата на Европейския съвет

 

 • Среща на премиерите-социалисти преди срещата на върха в Рига по Източното партньорство, май 2015 г.

 

 • Участие в конгреса на немската социалдемократическа партия в Берлин, декември 2015 г.

 

 • Участие в международна конференция, организирана от ГСДП в рамките на техния конгрес през декември, заедно с лидера Зигмар Габриел, външният министър Франк-Валтер Щайнмайер и председателят на ЕП Мартин Шулц

 

 • участие в конгреса на албанските социалисти в Тирана, март 2016 г. Подкрепата и доверието, което европейските социалисти имаме във воденото от Еди Рама правителство се отплаща с добри темпове на провеждане на трудните, но необходими реформи за модернизирането на страната, и добри резултати в изключително трудни условия.

 

Акценти от работа с избирателите, членове, активисти и симпатизанти:

 

 • Организиране на Европейски форум на ПЕС активисти в Мадрид, Испания през ноември

2015 г. Скоро след началото на форума бяхме потресени от новините за случващите се в Париж терористични атаки. Организирахме спонтанно бдение със свещ в ръка в солидарност с близките на загиналите и целия френски народ;

 

 • Летен лагер на Младите европейски социалисти (YES), младежката организация на ПЕС, в Португалия в края на август 2015 г., който съвпадна с началото на предизборната кампания на Антонио Коща. С младежите организирахме много съпътстващи дейности в негова подкрепа, а като премиер днес той вече стои на масата на Европейския съвет.

 

Координация на усилията на левите в Европа

Сред ежедневната работа по координация на усилията на левите партии, Групата на социалистите в Европейския парламент, нашата група в Комитета на регионите, левите комисари и други членове на прогресивното семейство в Европа, едно събитие заслужава по- специално внимание:

По моя инициатива през март т.г. левите премиери и лидери в Европа се събраха на специална среща в Париж, където домакин в Елисейския дворец бе френският президент Франсоа Оланд. Тази среща може да се определи като историческа, тъй като за първи път започнахме стратегическа дискусия по нашите собствени, прогресивни виждания и приоритети за Европа, вместо да реагираме на поредната криза. Обсъдихме идеи за нова икономическа политика и справянето с безработицата, като Програмата за прогресивни реформи на ПЕС и Европейския план за младежта. Първото публично представяне на тези два документа организирах в София, а дискусиите предстои да продължат в Рим и Берлин.

СЪБИТИЯ В БЪЛГАРИЯ

БСП винаги е била и винаги ще остане моята партия. Стремя се да използвам максимално позициите, които заемам, за да бъда от помощ за партията. Държа изключително много на общуването и координацията с народните представители, евродепутатите, Изпълнителното бюро, областните и районните председатели, областните координатори на Младежкото обединение в БСП, кметовете на левицата, председателите и членовете на общински съвети, предизборните щабове, коалиционните партньори. Затова през изминалата година организирах няколко големи събития в България, заедно с и в подкрепа на БСП:

През януари 2015 г. в Пловдив организирах първия от поредица семинари на ПЕС, посветени на предстоящите тогава местни избори в страната, където започнахме анализа на предизвикателствата пред лявото в Европа и България, и обсъдихме перспективите пред БСП.

През март 2015 г. инициирах семинар на ПЕС във Варна с участието на генералния секретар на ПЕС Ахим Пост и над 200 социалисти от цялата страна. Тогава специално поканени експерти от партии-членки на ПЕС споделиха своя опит във воденето на кампании.

През октомври 2015 г., заедно с Младежкото обединение на БСП, организирах Национална среща #ЗаМладите във Велико Търново, на която присъстваха повече от 200 младежи-кандидати за общински съветници и кметове от БСП.

През декември 2015 г. организирах конференция в София, посветена на младежката безработица, и по-специално върху изпълнението на Младежката гаранция, с участието на бившия еврокомисар по социалната политика Ласло Андор и представители на компетентните български институции. По време на срещата представих и идеята за Детска гаранция, като част по-мащабния План за младежта в Европа.

През март 2015 г. инициирах национална кампания под надслов България в Шенген. Време е!“, която беше подкрепена от повече от 200 интелектуалци и политици от всички партии. За мен Шенген вече е казус на историческа и морална справедливост и моя лична кауза. Днес тази тема е по-актуална от всякога – в светлината на новото споразумение с Турция и проблемът с миграцията. Ще продължа да работя активно за премахването на вътрешните граници в Съюза и да противодействам на всички опити този въпрос да се обвързва с докладите за България по Механизма за сътрудничество и проверка, изготвяни всяка година от Европейската комисия.

През април 2016 г. организираната от мен в София среща-разговор „Европа на кръстопът. Левият план за реформи“ даде началото на един стратегически разговор в ПЕС, сред нашите депутати, комисари и премиери, който предстои да продължи в множество други европейски столици. Този план демонстрира нашата обща политическа воля за промяна и е ясна заявка за лидерство на лявото в Европа. Основен акцент беше Програмата за прогресивни реформи на ПЕС, която е продукт на едногодишната работа на партиите-членки на ПЕС, редица леви организации, евродепутати. Тя дава множество конкретни идеи и препоръки в редица сфери за създаване на растеж чрез инвестиции, в това число публични, осигуряване на устойчивост в растежа, засилване на европейския социален модел, създаване на повече качествени работни места и утвърждаване на равните шансове.

В тези многобройни и разнообразни формати се формират позициите и политиките, които ПЕС отстоява. Тук ще представя накратко някои тематични области, в които е фокусирана моята политическа дейност.

Растеж и заетост

Резултатът от доминиращите десни политики в Европа е видим – увеличаваща се социална несправедливост и разслоение задълбочаващи се различия както между държавите членки, така и между отделни региони вътре в тях, бавен икономически растеж и уязвимост на всички системи на сътресения от всякакъв характер – каквито напоследък в света не липсват. Но без стабилна икономика, производство и заетост ЕС няма да се справи с нито една криза или предизвикателство. Ето някои инициативи, които лявото политическо семейство в Европа отстоява, за да промени това:

 

 • Планът за инвестиции в Европа, или т.нар. „план Юнкер„, до голяма степен се дължи на социалистите, защото това беше едно от предварителните условия за подкрепата ни още при избирането на Жан-Клод Юнкер за председател на ЕК. Днес механизмът за привличане на повече частни инвестиции в европейската икономика работи, но не със задоволителни темпове. Наша задача е да следим за неговото изпълнение и постигнатите резултати, включително за справедливото географско разпределение на одобрените проекти и насочването на инвестициите в приоритетни области, които да съживят икономиката и производството.

 

 • Подкрепих инициативата на комисаря-социалист Марош Шефчович за създаване на т.нар. „Енергиен съюз„, насочен към по-голяма енергийна безопасност, по-добра свързаност със съседите и разнообразяване на доставчиците на енергия за ЕС. Продължавам да работя за популяризирането на необходимите за това мерки като основен политически приоритет за настоящия мандат на европейските институции.

 

 • Съвсем наскоро, по моя инициатива, ПЕС започна работа по нов Европейски план за младежта. Инициирах работна група, съставена от членове на Европейския парламент, която да осигури съвместимост и координация с постигнатото от социалистите в ЕП до

 

момента, а отделните аспекти се обсъждат в различните работни формати на ПЕС, като например от министрите на образованието. Този нов план ще се основава на 4 стълба: Заетост, Образование, Култура и Детска гаранция. Планът вече беше приветстван с ентусиазъм на срещата на левите лидери в Париж на 12 март т.г., а неговото представяне в европейските столици, заедно с Плана на ПЕС за прогресивни реформи, започна от София на 8 април т.г.

 

 • През март 2015 г. открих организираната от ПЕС в Брюксел конференция на високо равнище, посветена на справедливия икономически растеж. В нея участваха леви комисари и министри, представители на партии-членки на ПЕС, представители на академичните среди, синдикати и неправителствени организации и др.

 

 • Специална работна група на ПЕС изработи подробен документ, съдържащ списък с прогресивни реформи, които според нас са необходими за спешното възстановяване на Европа. Подобен процес тече и в Групата на С&Д в ЕП. Тези документи послужиха за основа на стратегическата дискусия, която заедно с френския президент Франсоа Оланд започнахме на срещата на лидерите през март в Париж, а по-късно ще продължи и в други европейски столици. На тях ще поставя въпроса за плана на ПЕС за младежта в Европа като ключов елемент за икономическото възстановяване.

 

Икономика и финанси

Борбата с укриването и избягването на данъци в ЕС остава една от най-важните задачи пред социалистите в Европа днес – не на последно място защото загубите в резултат на данъчни машинации са в такива обеми, че представляват значителен ресурс за ЕС като цяло. Скорошните разкрития, станали известни като Документите от Панама, припомниха остротата и мащабите на този проблем. Възстановяването на социалната справедливост минава задължително през справедливото облагане на международните корпорации – там, където е реализирана печалбата, вместо в някой данъчен рай. Специална анкетна комисия на Европейския парламент продължава да разследва случая, станал известен като Luxleaks, и има за задачата да предложи нови мерки в тази област. По инициатива на Групата на социалистите в ЕП ще бъде създадена и специална анкетна комисия, която да разследва случая „Панама“. През април пък бяха представени новите предложения на Европейската комисия за публично отчитане на големите корпорации, опериращи в ЕС, страна по страна. Тези предложения се базират на работата на комисаря-социалист Пиер Московиси в борбата с избягването и укриването на данъци. Продължаваме да настояваме и за въвеждането на европейски данък върху финансовите транзакции. Продължават дебатите за бъдещето на Еврозоната и нейната по-нататъшна интеграция, особено в светлината на предоговарянето на някои условия на Британското членство в ЕС. През изминалата година Гърция беше във фокуса на вниманието на няколко поредни срещи на левите премиери, които свиках преди извънредните Европейски съвети, на които се договаряха спасителните условия за страната. С гордост мога да заявя, че благодарение на твърдата позиция на социалистите и особено ролята на френския президент Франсоа Оланд, в последния момент беше предотвратен един изключително негативен сценарий, какъвто би представлявал излизането на Гърция от еврозоната. Посетих Гърция, за да проведа лична среща с премиера Ципрас, заедно с лидера на ПАСОК Фофи Генимата, на която обсъдихме хода на преговорите и бъдещето на Гърция и Европа. Дълговият проблем на страната обаче е далеч от своя край.

Демокрация

Един от основните приоритети в работата ми като лидер на ПЕС и евродепутат е укрепването на демокрацията в Европа, връщането на доверието на хората в институциите и противодействие на крайния популизъм и екстремизъм, надигащ се в Европа. В този контекст в моите публични изяви обръщам специално внимание на спазването на човешките права, европейските ценности, отчетността и прозрачността на институциите, необходимостта от гражданско участие в процеса на формиране на публични политики чрез информиран избор и др. Заемам активна позиция по важни въпроси от дневния ред на страните-членки, като например притеснителната ситуация с върховенството на закона и независимостта на институциите в Унгария и в Полша, необходимостта от оставане на Обединеното Кралство в ЕС в контекста на предстоящия референдум за членството, провелият се наскоро референдум в Холандия относно споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна, и редица други.

Точно по тази причина последният Конгрес на ПЕС беше проведен именно в Унгария – знаковото присъствие на социалистите не само вдъхна кураж на нашите другари там, но и изпрати силно послание към гражданите, че водената от премиера Виктор Орбан политика е заплаха за устоите на демокрацията не само в Унгария, но и в Европа.

По отношение на предстоящия референдум във Великобритания за напускане на ЕС пък усилията за противодействие на надигащия се евроскептицизъм и национал-популизъм се съчетават с усилията за подкрепа на сестринските партии. По моя покана лидерът на лейбъристите Джеръми Корбин взе участие в заседанието на левите премиери, когато обсъждахме сделката на ЕС с Великобритания и нашата подкрепа за кампанията на лейбъристите за оставане на Обединеното кралство в ЕС.

Следя внимателно събитията в Турция – не само във връзка с кризата с бежанците, но и с ескалацията на насилие в югоизточната част на страната и ситуацията със свободата на медиите и върховенството на закона. Ето защо по моя покана лидерите на двете партии- партньори на ПЕС в Турция, Селахатин Демирташ (Демократичната партия на народите) и Кемал Каръчдароглу (Републиканската народна партия), бяха специални гости на срещите на левите премиери, когато обсъждахме сделката на ЕС с Турция и ситуацията в страната.

Миграцията и бежанците

Бежанската криза е във фокуса на вниманието на ПЕС не само защото темата доминира европейския дневен ред вече трета година, а и защото засяга редица фундаментални за социалистите въпроси, свързани с проявата на солидарност между държавите-членки, с икономическите, социални и чисто човешки измерения на проблема. Темата присъства в почти всички срещи на левите премиери преди Европейски съвет. По моя инициатива на тях присъства и лидерът на ПАСОК Фофи Генимата, а на последната такава поканихме и гръцкия премиер Алексис Ципрас. Гърция прави повече от необходимото, за да посрещне безпрецедентния наплив от хора, опитващи се да достигнат нейните брегове, наред с другите страни, които са на предна линия – Италия, но също и България и страните от т.нар. Балкански маршрут. За всички е ясно, че настоящата система за убежище на ЕС (регламентът „Дъблин“) не е пригодена за такива условия, и неговото прилагане би означавало да превърнем Гърция и

Италия в огромни бежански лагери. В същото време, солидарността между страните-членки на ЕС заплашва да достигне точка на замръзване – предложенията на Комисията за разпределение на бежанците по квоти не среща особен ентусиазъм в европейските столици, а връщането на нелегалните икономически имигранти е трудно постижимо, въпреки действащите споразумения за реадмисия. Постигнатата наскоро сделка с Турция няма да реши тези проблеми – тя ни дава само глътка въздух, за да подредим и изработим собствена, цялостна политика по отношение на миграцията, включително мерки за намаляване на притока на бежанци, спиране на конфликтите, подпомагане на разселените в страни като Ливан, Йордания и Турция, политическо стабилизиране и икономическо възстановяване на региона на Близкия Изток и Северна Африка и т.н. В контекста на тези проблеми, през октомври 2015 г. ПЕС организира конференция на високо равнище, посветена на миграцията, в Бейрут, Ливан, с участието на прогресивни партии от региона, местни политици, неправителствени организации и агенциите на ООН. Заедно с участниците в конференцията посетихме няколко бежански лагера в Ливан, за да се запознаем с обстановката на място. Към настоящия момент, при 4 млн. души население, Ливан приютява 1 млн. бежанци от Сирия и Ирак, без да броим около половин милион палестински бежанци, които живеят в страната от близо 60 г. През ноември 2015 г. обсъдихме резултатите и впечатленията от тази мисия на специална среща на левите премиери, която се проведе в Малта.

През март 2016 г. взех участие в митинг-демонстрация, организиран от групата на Социалистите в Европейския парламент под надслов „НЕ на стените в Европа„, непосредствено преди предстоящото заседание на Европейския съвет, което одобри сделката с Турция. Заедно с председателя на ЕП Мартин Шулц и лидера на Групата на С&Д Джани Питела заявихме, че Европа трябва да прояви смелост и отговорност в намирането на решение на проблема с бежанците, вместо да затваря граници и да рискува градените с години знакови постижения на европейската интеграция, какъвто е Шенген.

Климат и околна среда

Европейските социалисти приемат климатичните изменения изключително сериозно. Въпросите, свързани с борбата с промяната в климата имат сериозно отражение върху множество политики не само в ЕС, но и в останалия свят. Тези промени вече имат ефект върху индустрията, енергетиката,земеделието, инвестициите, начина на живот на хората. Най-силно обаче те засягат най-слабо икономически развитите райони в света, което увеличава рисковете от конфликти, бедност и нови потоци от бежанци. Ето защо, малко преди глобалният климатичен форум на правителствено равнище през декември 2015 г., ПЕС, заедно с френската социалистическа партия и Групата на С&Д в ЕП, организира в Париж голяма конференция на лидерите на левите партии, на която те отправиха единен призив за силно и задължително обвързващо ново споразумение за борба с климатичните промени и парниковите емисии след 2020 г. Участниците излязоха с обща декларация, съдържаща 21 конкретни предложения преди срещата на върха. Днес, след като това споразумение вече е факт, продължаваме да следим изпълнението на поетите ангажименти – не само в Европа, но и по отношение на големите развиващи се страни.

Сигурност

През май 2015 г., скоро след терористичните атаки в Тунис, открих конференция на високо равнище на ПЕС в Рим, посветена на „Прогресивния отговор на предизвикателствата, пред които е изправена Европа в Средиземноморието: Нови политики за Близкия Изток и Северна Африка в областта на външните отношения, сигурността и развитието“. В нея взеха участие Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Федерика Могерини, председателят на Групата на С&Д в ЕП Джани Питела, министърът на външните работи на Италия Паоло Джентилони, нобеловият лауреат за мир Денис Муквеге, представители на правителствата на Франция и Малта, регионалният представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН за Югоизточна Европа Лоран Йолс и др. По време на конференцията обсъдихме критичната ситуация с бежанците от страните в конфликт в региона, стремящи се към европейските брегове, и приносът на социалистическото семейство за намирането на единен, европейски отговор на това предизвикателство. Избрахме да проведем тази среща именно в Рим, защото Италия е една от най-засегнатите страни от бежанската вълна.

Терористичните атаки в Париж и Брюксел обаче бяха зловещо напомняне, че Европа не е изолирана от случващото по света. Атентатите ускориха работата на европейско равнище по темата сигурност: крайно-десните призоваха да се окопаем и отбраняваме (може би не знаят, че годината е 2016), десните пък призоваха за повече сигурност под формата на повече права за службите и своеобразен европейски „биг брадър“, който да следи всичко и всеки. Пресен пример за това беше гласуваното през април т.г.   от Европейския парламент европейско   споразумение за използването на данните и полетната информация на пътниците (PNR), което най-накрая, след 7-годишни усилия на социалистите, беше придружено от регламент за защита на личните данни. Социалистите ясно казаха НЕ на тоталното следене на всички граждани в ЕС. Ние смятаме, че това споразумение няма да реши всички проблеми на сигурността. Твърде често, проблемът е не липсата на информация, а липсата на сътрудничество и обмен на информация между службите на отделните страни. В същото време трябва да се фокусираме повече върху борбата с тероризма, а не с терористите – а неговите корени са в конфликтите, бедността, неравенството, липсата на образование и икономическо развитие, радикализацията и отчуждението от общността. Само по този начин ЕС ще може да засили колективната си способност да предотврати бъдещи такива атентати, и да осигури сигурността и защитата, която гражданите с право очакват.

За да има адекватни мерки на Европейско равнище обаче е необходимо да бъдем единни. Радвам се, че веднага след терористичните атентати в Брюксел успях да обединя лидерите на най-големите демократични партии в ЕС с обща декларация: ПЕС, Европейската народна партия (ЕНП), либералите (АЛДЕ) и Зелените. В правителствата на страните-членки има представители на тези четири най-големи партии. Този акт имаше символично значение – желанието ни беше да им дадем този политически знак за съпричастност и необходимост от обединяване на усилията в битката с тероризма.

Външни отношения

Днес повече от всякога случващото се извън границите на Европа има пряко отношение към живота на гражданите в ЕС. Ето защо в моята политическа   дейност обръщам изключително внимание на съседните на ЕС региони – страните от Източното партньорство, Западните Балкани, Турция, Близкия изток и Северна Африка, както и Русия, САЩ и Китай като основни фактори в глобалната политика и икономика.

Ситуацията в Македония остава напрегната. Още преди няколко години стана ясно, че страната сама пречи на европейската си интеграция – правителството на Груевски нямаше никакво желание за реформи, а скандалът с подслушванията извади на показ едно желание за тотален контрол над всичко и всички в страната. Трайната политическа нестабилност, която последва обаче, заплашва да изпрати вторични трусове към целия регион, който и без това се задъхва от бежанската криза, икономическата стагнация и мудния процес на реформи. В този контекст, посетих няколко пъти Скопие – както в качеството си на лидер на ПЕС, така и като член на Съвместния комитет за парламентарно сътрудничество ЕС-Македония, заедно с евродепутатите-социалисти Кнут Флекенщайн и Ричард Хауит. Там проведох множество срещи с представителите на всички големи партии и правителството. Подкрепих лидера на опозиционната СДСМ (член на ПЕС) Зоран Заев в борбата му за изправяне на разкритите престъпления пред правосъдието, както и за осигуряването на нови свободни и честни избори.

В същото време, обърнах специално внимание на гражданите с българско самосъзнание, които продължават да бъдат – меко казано, дискриминирани от официалната власт. Заедно с   колегите Андрей Ковачев (ЕНП/ГЕРБ) и Ангел Джамбазки (ЕКР/ВМРО) защитихме изменения по годишния доклад за Македония на Европейския парламент, които обръщаха внимание на този проблем, наред с необходимостта от съвместни чествания на бележити исторически дати и личности, съвместни комисии по историята, финализиране на договора за добросъседство, вместо витиевати политически обещания, финализиране на транспортен Коридор №8 и др. Резултатите от това съвместно усилие представихме на обща пресконференция в информационното бюро на ЕП в София през април 2015 г.

В този контекст, заедно с други колеги-евродепутати, продължавам да подкрепям родолюбиви инициативи, като например дейността на българския културен клуб в Босилеград, Сърбия, и организираният от тях ежегоден детски фолклорен фестивал.

Турция винаги е била важен партньор на ЕС и ключов фактор в Близкия Изток. Случващото се в страната, европейската интеграция и сътрудничеството по отношение на миграцията са само част от широкия спектър на взаимодействие между Европа и Турция. В същото време обаче, европейските социалисти не можем да допуснем търгуване на едното за другото – обратен прием на бежанци срещу затваряне на очите за натискът над медиите, насилието в югоизточна Турция, погазването на върховенството на закона, човешките и граждански права. Като кандидат за членство, от страната се изисква и се очаква да спазва нормите, върху които е базирана общността ЕС. При провелия се наскоро в пленарната зала на ЕП в Страсбург дебат относно Европейския съвет от март т.г., разкритикувах постигнатата тогава сделка с Турция и я определих само като „глътка въздух“ и време, в което ЕС да подреди собствена, цялостна политика по отношение на миграцията и бежанците. В този сложен и противоречив контекст, посетих няколко пъти Инстанбул и Анкара, за да разговарям с лидерите на двете партии, членки на ПЕС – Селахатин Демирташ (Демократичната партия на народите) и Кемал Каръчдароглу (Републиканската народна партия), включително веднага след ужасяващата терористична атака на 12 януари в Истанбул. Тогава използвах възможността и да посетя затвора „Силиври“ близо до Истанбул, за да заяви подкрепата си към уважаваните журналисти Джан Дюндар и Ердем Гюл, които бяха държани зад решетките от ноември 2014 г., но скоро след това бяха освободени. На срещата на левите премиери през март т.г., която беше посветена на подготовката на споразумението между ЕС и Турция за бежанците, поканих специално Селахатин Демираташ, за да обсъдим ситуацията в страната – малко след погазването на женска демонстрация в Инстанбул и нахлуването на полиция в редакцията на в. „Заман“. След срещата левите лидери заявиха, че споразумението с Турция не може да е разменна монета за погазването на демокрацията.

Предвид усложнената обстановка във връзка с бежанския натиск, както и вътрешнополитическите развития в балканските страни, през 2015 г. ПЕС организира 2 пъти своята Балканска конференция – в София през май и в Белград през ноември. На тези конференции обсъдихме общите проблеми и предизвикателства с представители на прогресивните партии от всички страни от региона. Тази година в Сърбия предстоят избори, а дясното правителство на Александър Вучич, изглежда, поема по добре познат, но дълбоко погрешен път – сплашване и натиск над опозиция и медии. Продължавам да следя ситуацията и публично да отстоявам необходимостта от свободни и честни избори.

Заради динамичната и противоречива ситуация в региона, сякаш забравяме, че в Молдова и Украйна живеят хиляди наши сънародници. Българските общности и в двете страни далеч не процъфтяват, и имат нужда от подкрепата на българската държава. През октомври 2014 г. посетих двете страни. В Молдова участвах във форум на Демократичната партия, водена от Мариан Лупу, която през 2015 г. получи статут на асоцииран член на ПЕС. В контекста на трудните партньорски взаимоотношения в управляващата про-европейска коалиция там, честите смени на премиера и предстоящите президентски избори, сътрудничеството с Демократическата партия е по-интензивно от всякога. По-късно се срещнах с българската общност в Кишинев, а след това посетих нашите сънародници в Тараклия и българския университ „Григорий Цамблак“. До Украйна пътувах специално за среща с българската общност в Одеса. Използвах случая да поднеса цветя на мемориала, където по- рано през 2014 г. 38 души загинаха в пожар, подпален по време на сблъсъците в града. През

2015 г. посетих два пъти Грузия, където разговарях с президента, премиера, министри и

депутати – представители на управляващата коалиция „Грузинска мечта“, които са със статут на наблюдател в ПЕС. По време на срещите обсъдихме както ситуацията в региона и европейската интеграция на страната, така и сътрудничеството на партийно ниво. Предвид ключовото значение на целия регион и събитията от последните години, през май 2015 г. организирах специална подготвителна среща на левите премиери преди срещата на върха ЕС- Източно партньорство в Рига.

Европейските социалисти остават ангажирани с политическата стабилност в страните от Северна Африка и необходимостта от сътрудничество между тях и ЕС по широк кръг от въпроси – от икономика, до антитероризъм и миграция. Ето защо, през юли 2015 г. – скоро след терористичните атаки в Сус и Порт ел Кантауи, посетих Тунис начело на делегация на ПЕС, за да обсъдим тези въпроси с премиера Хабиб Есид, както и с Мустафа Бен Джафар, лидера на Демократичния форум на труда и свободите, които също имат статут на наблюдател в ПЕС. Използвах случая, за да поднеса венци на мемориала на жертвите в Сус.

През 2014 и 2015 г. реализирах две посещения в Китай, начело на делегации на ПЕС. Поводът бяха 10 годишнината от взаимоотношенията на ПЕС с Китайската комунистическата партия и честването на 40 години взаимоотношения ЕС – Китай. Посещенията включваха срещи с високопоставени членове на политическото бюро и на международния отдел на ККП. През 2015 г. в лекция пред политици и учени в университета Ренмин акцентирах на основните за европейските социалдемократи теми, сред които и климатичните промени – предвид предстоящата тогава през декември среща на върха за климата в Париж. През март т.г. пък делегация на ККП посети ПЕС в Брюксел.

 

Повече информация за моята дейност можете да намерите на www.stanishev.eu