„Избягването на данъци невинаги е незаконно, но винаги е неморално. Нуждаем се от решителни действия, за да се преборим с този глобален проблем. Трябва да затворим вратичките и да въведем санкциониране, за да пресечем тези практики веднъж завинаги.“, заяви лидерът на европейските социалисти по повод предложенията на комисаря Пиер Московиси, насочени към борба с избягването и укриването на данъци.

 

Инициативата на комисаря от лявото политическо семейство предвижда фирми с годишни приходи над 750 млн. евро да бъдат задължени да отчитат приходите си за всяка отделна страна, където развиват дейност. Това означава, че над 6 000 мултинационални компании, опериращи в ЕС, ще трябва да разкрият публично информация, свързана с тяхното данъчно облагане.

 

Президентът на ПЕС Сергей Станишев заяви още, че „предложението е добра отправна точка в борбата с избягването на данъци в Европа. Отчитането във всяка отделна страна, в която компанията работи, ще осигури прозрачност на данъчните практики и плащането на данъци там, където фирмите реализират печалбите си“.