bio

Биография

Сергей Станишев е роден на 5 май 1966. Женен с 2 деца.
Избран за член на Европ ейския парламент от листата на
Коалиция за България през 2014 г . Член на Групата на
прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП.

Заемани длъжности в Европейския парламент:

Заместник-председател
• Делегацията към Съвместния комитет за парламентарно сътрудничество ЕС-Македония
Член на
• Комисията по промишленост, из следвания и енергетика
• Делегацията к ъм Пар ламентарната асам блея ЕВР ОНЕСТ
Заместващ ч лен на
• Комисията п о бю джети
• Делегацията к ъм съв местните к омитети за п арламентарно
сътрудничество ЕС-Армения, ЕС-Азербайджан и ЕС-Грузия

БИОГРАФИЯ

  • Лидер на Партията на европейските социалисти (ПЕС) от ноември 2011 г.

  • Министър-председател на Република България 2005 – 2009 г.

  • Председател на Националния съвет (Висшия съвет) на Българската социалистическа партия 2001 – 2014 г. *

От 1994 до 1995 г. Станишев работи като журналист на свободна практика. Политическата си кариера започва през 1995 г., когато постъпва като главен експерт в отдел „Външна политика и международна дейност“ на Висшия съвет на БСП. От 1996 до 2001 г. ръководи отдела. През май 2000 г. е избран за член на Висшия съвет на БСП, а през 2001 г. е избран за народен представител и председател на ВС на БСП и на парламентарната група на „Коалиция за България“. Преизбран за председател на ВС на БСП през 2002, 2005 и 2009 г. Член на Президиума на ПЕС от 2002 до 2009 г. Избран за министър-председател на Република България на 16 август 2005 г.

По време на неговия мандат като премиер България става член на Европейския съюз (2007 г.) След края на мандата си като министър-председател отново е избран за народен представител.

През ноември 2011 г. е избран за временно изпълняващ длъжността Председател на Партията на европейските социалисти, а на редовен конгрес през 2012 г. е преизбран за пълен мандат. Остава председател на НС на БСП и ПГ на Коалиция за България до 2014 г., когато е избран за член на Европейския парламент.

Сергей Станишев е роден на 5 май 1966 г. в Херсон, днешна Украйна. Има докторска степен по история от Московския държавен университет и специализация по международни отношения в Лондонското училище по икономика и политически науки. Женен, с две деца. Говори английски и руски език.

*На XXXXVII-мия конгрес на БСП (23 ноември 2008 г.) Висшият съвет на БСП се преименува на Национален съвет на БСП.