Президентът на ПЕС подкрепи предложението на ЕК за по-строги данъчни правила за цифровите дружества

„Данъчните правила трябва да важат за всички. Сега технологични гиганти генерират огромни печалби на европейския пазар, но остават недосегаеми за традиционното данъчно облагане, най-вече заради липсата на производство, персонал и други елементи, типични за реалния сектор. Това е неприемливо. Някои от тях имат годишни приходи в размер над четири пъти повече от брутния вътрешен продукт на България. Крайно време е данъчното законодателство в ЕС да навакса с технологичното развитие, за да избегнем случаи, в които малки и средни предприятия плащат повече данъци, като съотношение, отколкото някои от най-големите световни корпорации“.

Това заяви лидерът на ПЕС и български евродепутат Сергей Станишев по повод представеното предложение на ЕК за нови правила за данъчно облагане на цифровите дружества. Към момента средният ефективен корпоративен данък, с който са обложени компании като Гугъл, Фейсбук, Епъл и Амазон, възлиза на 9% в ЕС – повече от два пъти по-малко от средното за Европа облагане на традиционните стопански дейности – 23%.

„Нашето политическо семейство винаги е отстоявало позицията, че данъците трябва да са плащани там, където са генерирани печалбите или в конкретния случай, където са потребителите. Приветствам предложението на Комисаря по икономически и финансови въпроси Пиер Московиси, което задава ясни правила за данъчно облагане на цифровите дружества и е огромна стъпка в борбата с избягването на данъци“, допълни Станишев.

На първи етап предложението на ЕК предвижда временен данък върху приходите от цифрови дейности на глобални или виртуални дружества, които към този момент не се облагат ефективно. Сметките показват, че държавите-членки могат да очакват около 5 милиарда евро годишно допълнителни приходи при ставка в размер на 3%. Тя ще се прилага за дружества с общи приходи от цял свят, възлизащи на над 750 милиона евро и чиито приходи надхвърлят 50 милиона евро в рамките на ЕС.

Комисията предлага и дългосрочна инициатива за обща реформа на данъчното облагане на цифровите дейности в ЕС. Тя ще предостави инструмент на държавите-членки за облагане с данък на печалбите, реализирани на тяхна територия, дори в случаи, когато дружествата нямат физическо присъствие там. За да влязат в сила новите правила, те трябва да получат одобрение от държавите-членки в Съвета, както и от евродепутатите в ЕП, където Групата на социалистите вече се обяви в подкрепа на инициативата.

„Когато говорим за единен цифров пазар, не трябва да разбираме само прекарване на интернет по селата, а също и такива сложни въпроси като данъчното облагане на технологичните гиганти. Тъй като това е един от заявените приоритети на Българското председателство, е необходимо правителството да обърне сериозно внимание на предложенията с цел мобилизиране на подкрепа в Съвета”, заяви Станишев.