Днес от 16 ч. президентът на ПЕС Сергей Станишев ще вземе участие в пресконференция относно резолюцията на Европейския парламент по доклада за напредъка на бившата югославска република Македония.  Тя ще се проведе в Дома на Европа на ул. «Г.С.Раковски» 124, София.