Изявление на Сергей Станишев по време на дебата в пленарна зала за избор на новата Комисия:

 

„Днес ще подкрепя Комисията на Юнкер, защото такъв трябва да е демократичният подход. Това е важен политически договор с европейските граждани.

 

Юнкер получи нашата подкрепа като председател, след като даде ясна заявка за промяна в приоритетите. Основната линия на тази промяна е планът му за 300 милиарда инвестиции в нови работни места, конкурентоспособност и растеж.

Подкрепяйки Комисията, ние подкрепяме и комисарите-социалисти, които показаха високо ниво на експертност и ангажираност по време на изслушванията.

 

Балансът в Комисията беше подобрен в хода на преговорите. Благодарение на усилията на Групата на социалистите и демократите, имаме по-добро представителство и нито едно важно решение не може да бъде взето без подкрепата на нашето семейство.

 

Подкрепата ни не е безусловна, ще следим за изпълнението на поетите ангажименти.

 

И не на последно място ще подкрепя Комисията, защото, ако искаме промяна, трябва да участваме в нея на всеки етап.“