Евродепутатът и лидер на ПЕС Сергей Станишев откри вчера конференция на тема „Политики за бежанците, основани на солидарност“, организирана от Фондацията за европейски прогресивни изследвания в Брюксел.

 

„Трябва да разработим общ план за действие на ЕС, за да се справим с увеличаващите се миграционните потоци. Миналата година повече от 400 000 души са кандидатствали за международна закрила в рамките на ЕС, което е с 30% повече в сравнение с 2012 година“ – каза Станишев. „Всички си спомняме трагедията край бреговете на Лампедуза, когато 300 души загубиха живота си. Този случай за пореден път доказа необходимостта от безопасен достъп до процедурите на ЕС по предоставяне на убежище. Да се гарантира, че всички процедури трябва да зачитат човешките права, включително правата на свобода и сигурност на личността. Това не е малтийски, гръцки, италиански или български проблем. Това е въпрос на европейска солидарност с хората, търсещи закрила, и между държавите-членки.“

 

Станишев призна, че страните от ЕС не могат сами да се справят с проблема, нито Европа може да приеме всички, но трябва да поеме отговорността си като най-богатия континент. „Основните две посоки, в които трябва да работим са превенция и интеграция на бежанците“ – подчерта Станишев. Той поясни, че от особено значение е сътрудничеството с трети страни. „Трябва да се насърчава мобилността и законната миграция към ЕС, но също така да се подпомага развитието в държавите, от които идват мигрантите, като се подобри стандарта им на живот. ЕС трябва да се съсредоточи върху насърчаването на демокрацията чрез сътрудничество за развитие и чрез подкрепа за политическия плурализъм, парламентарната демокрация, върховенството на закона и основните права.“

 

„Миграцията създава предизвикателства, но предлага и много възможности да обогатим нашия континент в културен, икономически и социален аспект. Мигрантите могат да изиграят ключова роля в съживяването на икономиката в застаряваща Европа.“ – допълни той.

 

В заключение Станишев засегна една особено наболяла тема в Европа, а именно нарастването на ксенофобските нагласи, които набират все повече скорост и представителство и на политическо ниво. „Основна изкупителна жертва са, както винаги чужденците, различните. Европа няма нужда от това. Искаме Европа, която предлага защита на онези, чийто живот е застрашен. Европа, която им осигурява законни процедури за убежище и се стреми да ги интегрира пълноценно в обществото“.